Προβολή ντοκιμαντέρ: «Debunking myths and fake news on Venezuela» (Καταρρίπτοντας μύθους και ψεύτικες ειδήσεις για τη Βενεζουέλα)

 

Παρασκευή 27 – Σάββατο 28 – Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου

20:30 Προβολή ντοκιμαντέρ: «Debunking Myths and fake news on Venezuela» (Καταρρίπτοντας μύθους και ψεύτικες ειδήσεις για τη Βενεζουέλα)

Α short journey to Caracas, to debunk some of the myths and fake news that Western media spreads around. Since the outset of the Bolivarian Revolution, Venezuela has suffered multiple attacks perpetrated by the national oligarchy and Western powers led by the US. These attacks include the coup against Chávez in 2002, sabotages to the oil industry, cyberattacks on the electrical grid, national strikes led by the oligarchy, persisting economic war and Western media´s fake news.

The documentary portrays short interviews to Venezuelan people (mostly women) from the working class, addressing the hot topics spread by the media. Dialogue, humanitarian crisis, the revolution struggle, as well as following the daily activities of people: parks, dancing lessons, supermarkets, malls. Overall, a transparent “picture” of the Venezuelan daily life.

 

Ένα σύντομο ταξίδι στο Καράκας, για να καταρρίψουμε μερικούς από τους μύθους και τις ψεύτικες ειδήσεις που διαδίδουν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Από την αρχή της Μπολιβαριανής Επανάστασης, η Βενεζουέλα έχει υποστεί πολλές επιθέσεις που διαπράχθηκαν από την εθνική ολιγαρχία και τις δυτικές δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Οι επιθέσεις αυτές περιλαμβάνουν το πραξικόπημα κατά του Τσάβες το 2002, σαμποτάζ στην πετρελαϊκή βιομηχανία, κυβερνο-επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο, γενικές απεργίες καθοδηγούμενες από την ολιγαρχία, συνεχιζόμενος οικονομικός πόλεμος και ψεύτικες ειδήσεις από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Το ντοκιμαντέρ απεικονίζει σύντομες συνεντεύξεις σε Βενεζουελανούς (κυρίως γυναίκες) από την εργατική τάξη, απευθυνόμενες σε καυτά θέματα που διαδίδονται από τα μέσα ενημέρωσης. Διάλογος, ανθρωπιστική κρίση, ο αγώνας για την επανάσταση, ακολουθώντας επίσης τις καθημερινές δραστηριότητες των ανθρώπων: πάρκα, μαθήματα χορού, σούπερ μάρκετ, εμπορικά κέντρα. Συνολικά, δίνει μία διαφανή «εικόνα» της καθημερινότητας της Βενεζουέλας.

Year/Έτος: Julio 2019 / Ιούλιος 2019

Duration/Διάρκεια: 14:31”

Subtitles/Υπότιτλοι: English / Αγγλικά

Copyright © 2016 Spoutnik.gr

Μυλλέρου & Κεραμεικού (Πλατεία Αυδή)
210-5200883    [email protected]